Zákon o zbraních

119/2002 Sb.
ZÁKON
ze dne 8. března 2002
o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní,
střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a
střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o
živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
(zákon o zbraních)
Změna: 320/2002 Sb.
Změna: 227/2003 Sb.
Změna: 228/2003 Sb.
Změna: 537/2004 Sb.
Změna: 359/2005 Sb.
Změna: 444/2005 Sb.
Změna: 310/2006 Sb.
Změna: 170/2007 Sb.
Změna: 124/2008 Sb., 189/2008 Sb.
Změna: 274/2008 Sb.
Změna: 484/2008 Sb.
Změna: 41/2009 Sb.
Změna: 148/2010 Sb., 227/2009 Sb.
Změna: 281/2009 Sb.
Změna: 420/2011 Sb.
Změna: 375/2011 Sb.
Změna: 167/2012 Sb.
Změna: 281/2013 Sb.
Změna: 170/2013 Sb.

Plné znění zákona o zbraních v PDF