Samostudium

V této sekci naleznete pomůcky k ulehčení přípravy na teoretickou část zkoušky odborné způsobilosti k získání zbrojního průkazu.

Jedná se především o přehled všech zákonů pohromadě, které se týkají problematiky zbraní, které by měl každý uchazeč o vydání zbrojního průkazu znát:

zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu

zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva a pyrotechnických předmětů

zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích

zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

vyhláška č. 384/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních

nařízení vlády č. 338/2002 Sb., o technických požadavcích pro zabezpečení přechovávaných zbraní nebo střeliva a o podmínkách skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami

vyhláška č. 369/2002 Sb., kterou se stanoví postup Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva při zařazování typu zbraně nebo střeliva do kategorie

vyhláška č. 370/2002 Sb., o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně, expanzní zbraně a střeliva

vyhláška č. 371/2002 Sb., kterou se stanoví postup při znehodnocování a ničení zbraně, střeliva a výrobě jejich řezu

vyhláška č. 493/2002 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnice

nařízení vlády č. 315/2011 Sb., o zkušebním řádu zkoušky odborné způsobilosti

zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

Z těchto zákonů vypracovalo ministerstvo vnitra soubor 485 testových otázek, ze kterých jsou náhodně vybírány jednotlivé otázky do písemného testu v teoretické části zkoušky odborné způsobilosti. Soubor otázek obsahuje i správné odpovědi.

  • Zkušební otázky jsou stejné pro všechny skupiny zbrojního průkazu, liší se pouze požadovaný minimální počet bodů, které musíte získat.
  • K dispozici jsou učební knihy s platnou právní úpravou a testovými otázkami, které lze zakoupit na střelnicích nebo ve specializovaných obchodech. Učebnice obsahují všech 485 otázek, které se mohou v testu objevit.

Podrobnosti o zkoušce odborné způsobilosti naleznete ZDE

Pokud si chcete celou věc trochu ulehčit, máte možnost se přihlásit do některého z přípravných kurzů k teoretické a praktické části zkoušky odborné způsobilosti. Součástí přípravných kurzů bývá teoretická příprava a střelba ze zbraní, se kterými se následně setkáte u zkoušky. Dále se procvičuje rozborka a sborka zbraně a probíhá výuka bezpečné manipulace se zbraní.