Formulář o zdravotní způsobilosti pro zbrojní průkaz

25.02.2016

Na základě častých dotazů jak vypadá formulář pro praktického lékaře tzv. Posudek o zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkazu a vydání nového zbrojního průkazu, Vám všem usnadníme práci.

Formulář o zdravotní způsobilosti pro zbrojní průkaz

Dle informace z Ministerstva Vnitra si Vás dovolujeme informovat, že změnou vyhlášky č. 254/2007 Sb. Mimo jiné byla zrušena příloha č. 2, která stanovila vzor posudku o zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkazu skupiny ….

Vzor nebo formulář posudku o zdravotní způsobilosti již tedy není stanoven právním předpisem, praktický lékař je oprávněn vydat tento posudek na běžném tiskopise, popř. v jiné vhodné podobě, kterou zvolí. Žadatel jej následně přiloží k žádosti o vydání zbrojního průkazu/nového zbrojního průkazu.

Obsahem posudku musí být jméno, příjmení, datum narození a pobyt posuzované osoby, jednoznačný posudek o zdravotní způsobilosti této osoby bez diagnózy s případným vyznačením platnosti tohoto posudku, skupina zbrojního průkazu, pro který je žadatel nebo držitel posuzován, podpis posuzujícího lékaře, jeho jmenovka, razítko zdravotnického zařízení a datum vyhotovení.

Praktický lékař tímto běžným tiskopisem disponuje, není třeba si nic předem tisknout.

Tisknuto ze serveru

Zpět na přehled