Časté dotazy kolem zbrojních průkazů

Od jakého věku lze vlastnit zbrojní průkaz?

Věková hranice pro získání zbrojního průkazu se liší podle požadovaných skupin zbrojního průkazu.
Pro zbrojní průkaz skupiny A, D, E nebo F je nutný věk minimálně 21 let.
Pro skupinu B nebo C je věková hranice 18 let.

V některých případech je pro získání ZP dostačující i věk nižší, detailní podmínky naleznete ZDE.

Kolik mě bude zbrojní průkaz stát?

Jednorázový poplatek za vykonání zkoušky z odborné způsobilosti je cca 1900,- Kč (liší se na každé střelnici podle jejich ceníku a také počtu spotřebovaného střeliva u zkoušky, zahrnuta je i odměna zkušebnímu komisaři ve výši 600,- Kč).

Potvrzení zdravotní způsobilosti od praktického lékaře je zpoplatněno částkou cca 100 – 500 Kč (záleží na konkrétním sazebníku Vašeho lékaře). Pokud si Váš praktický lékař vyžádá ještě psychologický posudek, budete za něj muset zaplatit cca 1000 – 2500,- Kč psychologovi, ke kterému budete lékařem odkázán (liší se opět podle konkrétního sazebníku daného psychologa). Psychologické posudky lékaři ve většině případů nevyžadují, ale můžete být zrovna tou výjimkou, kdy ho praktický lékař požadovat bude.

Poplatek za vydání ZP činí 700,- Kč za každou skupinu a hradí se v kolcích v okamžiku podání žádosti o nový zbrojní průkaz. Kolky zakoupíte na všech poštách.

Pokud si budete chtít se zbrojním průkazem pořídit i zbraň kategorie B, potřebujete nejprve povolení k nákupu, za které se platí poplatek 200,- Kč.

Po nákupu zbraně platíte ještě poplatek 200,- Kč za její registraci a vystavení průkazu zbraně.

Jako příklad nyní uvedeme situaci, kdy budete žádat o vystavení zbrojního skupiny B + E a požádáte i o vydání povolení k nákupu zbraně kategorie B, kterou budete následně registrovat (uvažujeme, že nebude potřeba psychologický posudek pro Vašeho praktického lékaře a že poplatky uváděné v intervalech se budou pohybovat ve středních hodnotách daných intervalů):

Cenový rozpočet:

celkové náklady = 1900 + 300 + 1400 + 200 + 200 = 4.000,- Kč

- tento údaj berte pouze jako informativní, správní poplatky jsou sice pevně dané zákonem, ale ostatní částky za doktory a střelnici jsou vždy pro každou lokalitu specifické a nedají se všeobecně vyčíslit

Jak dlouho to potrvá?

V první řadě záleží na tom, jak rychle jste schopni se připravit na zkoušku odborné způsobilosti, řekněme, že Vám to bude trvat cca 14 dní od okamžiku, kdy si podáte přihlášku a za předpokladu, že bude v tomto období vypsaný volný termín pro zkoušku odborné způsobilosti na Vámi vybrané střelnici.

Poté si musíte zajistit posudek o zdravotní způsobilosti – cca týden (dle Vašich časových možností i méně nebo více).

Poté, co podáte žádost o vydání zbrojního průkazu (případně i rovnou spolu s povolením k nákupu zbraně kategorie B má příslušný odbor policie zákonnou lhůtu 30 dní na jeho vystavení. Zpravidla nebývá celá tato lhůta potřeba a ZP je vydán do dvou týdnů, ale spoléhat se na to nemůžete. Stejná situace je i u průkazu zbraně, kterou si budete registrovat.

Pokud tedy shrneme předchozí informace, vychází doba od podání přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti až po vystavení průkazu zbraně na cca 2 měsíce.

Jaké jsou nejběžnější skupiny zbrojních průkazů?

Nejčastěji si lidé volí skupiny A, B a E, ale záleží vždy na Vašich specifických požadavcích.

Podrobnosti ke skupinám zbrojních průkazů naleznete ZDE.

Chci zbrojní průkaz, jak mám začít?

Nejprve se musíte přihlásit ke zkoušce odborné způsobilosti a poté jí musíte úspěšně vykonat.

Dále budete potřebovat posudek o zdravotní způsobilosti od Vašeho praktického lékaře.

Následně si podáte žádost o vydání zbrojního průkazu, ke které přiložíte osvědčení odborné i zdravotní způsobilosti a 2 aktuální pasové fotografie.

Podrobný návod jak postupovat se nachází v naší sekci Postup získání zbrojního průkazu.

Kde mám podat přihlášku ke zkoušce odborné způsobilosti a žádost o vydání zbrojního průkazu?

Vyplněný formulář přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti odevzdejte na příslušném pracovišti Policie ČR, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál.

Z naší aktualizované databáze kontaktů si můžete vyhledat telefonní číslo, adresu i úřední dny pracoviště  PČR dle Vašeho bydliště (rozhodující je adresa Vašeho trvalého bydliště, nikoli místa, kde se obvykle zdržujete). Úřední hodiny odboru jsou zpravidla Po a St 8–17 hod.

Po úspěšném vykonání zkoušky odborné způsobilosti si na tom samém pracovišti policie podáte žádost o vydání zbrojního průkazu.

Jak se mám připravovat ke zkoušce odborné způsobilosti?

K získání osvědčení o odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu je potřeba úspěšně zvládnout teoretickou a praktickou část zkoušky.

Teoretická část zkoušky spočívá v písemném testu znalostí ze souboru 485 otázek, 30 vybraných testových otázek zodpovídáte výběrem jedné ze tří možných odpovědí.

Po úspěšném složení teoretické části zkoušky jste připuštěni k části praktické.

Praktická část zkoušky se skládá na střelnici před komisařem z částí: 

  1. zjištění znalostí bezpečné manipulace se zbraněmi a střelivem
  2. střelba na pevný cíl ze vzdálenosti podle žádané skupiny zbrojního průkazu

Detailní popis zkoušky odborné způsobilosti, jejího bodování a další informace naleznete v sekci Zkouška odborné způsobilosti.

Žadatelé o zbrojní průkaz skupiny F – pyrotechnik, mají odlišný obsah i průběh zkoušky od žadatelů skupin A-E, podrobné informace získáte ZDE.

Zkušební otázky jsou stejné pro všechny skupiny zbrojního průkazu, liší se pouze požadovaný minimální počet bodů, které musíte získat.

K dispozici jsou učební knihy s platnou právní úpravou a testovými otázkami, které lze zakoupit na střelnicích nebo ve specializovaných obchodech. Učebnice obsahuje všech 485 otázek, které se mohou v testu objevit, a měli byste je tedy znát.

Pokud si chcete celou věc trochu ulehčit, máte možnost se přihlásit do některého z přípravných kurzů k teoretické a praktické části zkoušky odborné způsobilosti. Součástí přípravných kurzů bývá teoretická příprava a střelba ze zbraní, se kterými se následně setkáte u zkoušky. Dále se procvičuje rozborka a sborka zbraně a probíhá výuka bezpečné manipulace se zbraní.

Zkušební testové otázky k získání zbrojního průkazu, naleznete v naší sekci Samostudium. Otázky obsahují správné odpovědi.

Co si přivést na prodloužení zbrojního průkazu?

Vyplněnou žádost, 1x fotografii, OP, zbrojní pas, kolek 400 Kč, zdravotní způsobilost potvrzenou od lékaře.
Pokud máte vlastní zbraně, tak je vezměte s sebou ke kontrole.

Prošlý zbrojní průkaz, co stím?

V tom případě musíte zažádat o nový a absolvovat vše znovu, jakoby jste nikdy žádný zbrojní průkaz nevlastnili.

Co dělat, když už nechci ZP a co se zbraněmi?

Pokud máte jen ZP, odevzdejte ho na příslušném oddělení Policie ČR, kde jste ho získal.
Jestliže máte i zbraně, musíte se jich zbavit (převod, prodej) ještě před odevzdáním ZP.

Dědictví, pokud zemřel otec, děda – někdo v rodině, co se zbraněmi a průkazy?

Pokud nemáte jako pozůstalý ZP, zavoláte nejbližší oddělení Policie ČR (Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál), aby si zbraně převzali. Vy sám nesmíte bez vlastnictví ZP se zbraněmi manipulovat.

Při odevzdání ZP je potřeba donést i úmrtní list.

Plná moc, může za mě někdo podat žádost? Musí být plná moc ověřena?

Neověřenou plnou moc můžete použít vždy jen na 1 úkon. Na více úkonů již musíte mít plnou moc s ověřeným podpisem.

V obou případech musí splňovat náležité atributy, s uvedením jména, bydliště, r.č. obou zúčastněných a úkonu, pro který je určena.