Chci prodat nebo koupit zbraň

Komisní prodej a bazar zbraní je určen převážně držitelům zbrojního průkazu, ale naleznete  zde i zbraně kategorie D, ke kterým zbrojní průkaz mít nemusíte pod je Vám více jak 18let.

Abyste se v nákupu a prodeji zbraní z bazaru nebo druhé ruky lépe orientovali, připravili jsme pro Vás stručný přehled potřebných formulářů a předpisů stím spojených.

Chci koupit zbraň nebo střelivo

Oprávnění k nákupu zbraně záleží na dané kategorii zbraně, kterou si chcete pořídit.

Například pro nákup zbraně kategorie B (např. běžná pistole 9mm) potřebujete:

 1. Platný zbrojní průkaz
 2. Povolení k nákupu od Policie ČR (maximálně 1 rok staré)
 • O povolení k nákupu zbraně kategorie B žádá držitel zbrojního průkazu nebo zbrojní licence na předepsaném tiskopise (žádost o povolení k nabytí vlastnictví, držení, nošení zbraně kategorie B).
 • Žádost se podává u krajského ředitelství policie, příslušného podle místa pobytu fyzické osoby, nebo podle sídla právnické osoby (kontakty naleznete ZDE).
 • V žádosti o povolení k nákupu zbraně stačí v údajích o zbrani vyplnit pouze její druh (viz. Druhy zbraní), např. samonabíjecí puška nebo pistole, pokud další údaje o zbrani (výrobce, model, ráži atd.) ještě nevíte a teprve budete konkrétní zbraň vybírat s již vystaveným povolením k jejímu nákupu.
 • Za vydání povolení k nabytí vlastnictví, držení nebo nošení zbraně kategorie B se platí poplatek 200,- Kč, který odevzdáte v kolcích spolu s žádostí o udělení povolení.

Konkrétní postupy a bližší požadavky při nákupu zbraní všech kategorií naleznete v naší sekci Nákup nebo prodej zbraně.

Chci prodat zbraň nebo střelivo

Pokud prodáváte zbraň, je Vaší povinností prověřit, zda má kupující platné oprávnění danou zbraň vlastnit:

 1. zbraně kategorie A - platný zbrojní průkaz nebo zbrojní licence a výjimka od policie na tuto zbraň kategorie A
 2. zbraně kategorie B - platný zbrojní průkaz nebo zbrojní licence a nákupní povolení na tento druh zbraně kategorie B
 3. zbraně kategorie C - platný zbrojní průkaz nebo zbrojní licence
 4. zbraně kategorie D – minimální věk 18 let a způsobilost k právním úkonům

Fyzická nebo právnická osoba, která převede vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C na jinou osobu, je povinna tento převod oznámit do 10 pracovních dnů ode dne převedení zbraně, příslušnému útvaru policie na předepsaném tiskopise (oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu vlastnictví zbraně – tzv. „šedivák“), a současně odevzdat průkaz zbraně.

Fyzická nebo právnická osoba v oznámení o nabytí vlastnictví nebo o převodu vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C uvede:

 1. osobní údaje nebo údaje identifikující právnické osoby, mezi nimiž došlo k převodu vlastnictví
 2. údaje o zbrani kategorie A, B nebo C, které se oznámení týká, včetně údaje o ověření zbraně
 3. způsob převodu vlastnictví

Rozhodně Vám doporučujeme při nákupu nebo prodeji zbraně uzavřít s prodávajícím či kupujícím písemnou kupní smlouvu (vzor kupní smlouvy naleznete ZDE) a také si zhotovit a uschovat kopii povolení k nabytí vlastnictví zbraně kategorie B (příp. výjimky k nákupu zbraně kategorie A), originál nákupního povolení nebo výjimky k nákupu se totiž většinou odevzdává zpět policii při registraci zbraně.